تماس با ما

آراد کفش

:تلفن های تماس

۰۹۱۲۰۱۹۴۰۹۸
۰۲۱۴۴۰۳۴۲۹۰
۰۲۱۴۴۰۹۷۳۵۶
۰۲۱۴۴۰۹۷۷۲۴
https://t.me/Aradkafsh   کانال تلگرام

مدیر فروش سرکار خانم حیدری
مدیر مالی آقای فیض بخش
مدیر انفورماتیک آقای مهندس عزیزی
پشتیبانی سیستم آقای محمدی
کارشناس فروش سرکار خانم شریفی
کارشناس فروش سرکار خانم زارعی
کارشناس حسابداری آقای تاجیک
کانال تلگرام Aradkafsh@
فکس ۰۲۱۸۹۷۷۱۴۳۰
ایمیل Aradkafsh@gmail.com

افزونه "فرم تماس 7" نصب یا فعال نشده است