تماس با ما

آراد کفش

:تلفن های تماس

09120194098
02144034290
02144097356
02144097724
https://t.me/Aradkafsh   کانال تلگرام

مدیر فروش سرکار خانم حیدری
مدیر مالی آقای فیض بخش
مدیر انفورماتیک آقای مهندس عزیزی
پشتیبانی سیستم آقای محمدی
کارشناس فروش سرکار خانم شریفی
کارشناس فروش سرکار خانم زارعی
کارشناس حسابداری آقای تاجیک
کانال تلگرام [email protected]
فکس ۰۲۱۸۹۷۷۱۴۳۰
ایمیل [email protected]